Tuesday, April 3, 2007

Dil kuch iss tarah dukha

dil kuch iss tareh se dhukhaya tumne.......kii aansooyoon ke khatm hote hii rooh ne saath dena bhi shuru kar diya

No comments: