Monday, April 2, 2007

Peekar gum ...

peekar ghum bhulaane wale bhi ajeeb hote hain
peekar ghum bhulaane wale bhi ajeeb hote hain
jisse yaad karke peete hain,
usse hi bhulaane ki koshish karte hain.

No comments: